Blog

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

09 września 2019

Wkład własny przy kredycie hipotecznym

Zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, minimalny wymagany wkład własny wynosi 20%, przy czym jeśli bank zastosuje ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, to wymóg ten może zostać obniżony do 10%. Wprowadzenie tego wymogu miało 2 podstawowe zadania. Pierwszym z nich było nauczenie przyszłych kredytobiorców oszczędzania. Drugim swego rodzaju selekcja osób, które są w stanie odkładać wolne środki. Jeśli bowiem przyjąć, że w okresie kiedy nie posiadamy kredytu, nie jesteśmy w stanie generować oszczędności, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że będą problemy ze spłatą tego zobowiązania. Co ważne wkład własny nie może pochodzić z kredytu/pożyczki, gdyż to zaburzałoby sens wprowadzenia tego wymogu, a wręcz prowadziło w wielu przypadkach do nadmiernego zadłużenia.

 

W przypadku zakupu nieruchomości wkładem własnym są wszystkie środki przekazywane sprzedającemu, wliczając w to ewentualną zaliczkę/zadatek wnoszoną na etapie podpisywania umowy przedwstępnej. Wkładem własnym mogą być również środki, które zamierzamy przeznaczyć na remont lub wykończenie nieruchomości, przy czym warunkiem jest tutaj wniesienie ich na etapie zakupu i skredytowanie tego wykończenia. Planowana kwota kredytu pozostaje w takim przypadku bez zmiany, zmianie ulega jedynie przeznaczenie poszczególnych środków, a także powstaje dodatkowy wymóg rozliczenia wykonanych prac, co jest zwykle formalnością (zakładając, że środki zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem).W przypadku budowy domu wkładem własnym będzie posiadana działka budowlana, koszty związane z dokumentacją, środki już wniesione w budowę, a także środki posiadane na koncie, które zamierzamy wydać na budowę. Wkładem własnym może być również inna nieruchomość, którą zamierzamy sprzedać w trakcie budowy, a środki ze sprzedaży przeznaczyć na budowę. Ważne w tym przypadku jest to, że zarówno ewentualne oszczędności jak i środki ze sprzedaży nieruchomości muszą być wniesione w inwestycję przed uruchomieniem przez bank ostatniej transzy kredytu (zawsze to bank zamyka inwestycję).

 

Wniesienie wkładu własnego zależnie od rodzaju inwestycji (zakup/budowa) może odbyć się poprzez: oświadczenie kupującego o otrzymaniu środków, informację w akcie notarialnym, potwierdzenie dokonanego przelewu, inspekcję pracownika banku w celu potwierdzenia wykonania prac, dziennik budowy, faktury. Wkładu własnego nie przekazujemy do banku. Płacimy go zawsze sprzedającemu bądź w przypadku budowy odpowiednio ekipie budowlanej lub hurtowni materiałów budowlanych.

 

Wkładem własnym może być ewentualnie inna nieruchomość będąca własnością kredytobiorcy, przy czym na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie dopuszczają jedynie 2 banki. Minusem takiego rozwiązania jest zabezpieczenie jednego kredytu na dwóch nieruchomościach, co może powodować komplikacje w przypadku chęci sprzedaży w przyszłości jednej z nieruchomości bez konieczności spłacania kredytu. W takim przypadku konieczne jest wystąpienie do banku kredytującego z wnioskiem o wyłączenie nieruchomości spod zabezpieczenia. Patrząc z punktu widzenia banku wyłączenie takie bez spłaty zobowiązania lub znacznej jego części powodować będzie zwiększenie ryzyka, a co za tym idzie jego podejście raczej nie będzie dla klienta zadowalające.

 

Na tematykę wkładu własnego należy spojrzeć również od strony wartości nieruchomości. Każdy bank udzielając kredytu hipotecznego ocenia jego wartość, a ta zazwyczaj odbiega od ceny transakcyjnej lub sumy kosztów na budowę domu ponoszonych przez inwestora. Dobrze, jeśli wartość ta jest wyższa, bo może ona w niektórych przypadkach wpłynąć pozytywnie na cenę kredytu. Gorzej, jeśli wartość ta będzie niższa, ponieważ bank nie udzieli kredytu powyżej 80 lub 90% wartości nieruchomości (zależnie od banku) lub też oprocentowanie kredytu może okazać się wyższe niż to wcześniej założyliśmy.

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

87-500 Rypin, ul. Wiejska 2

+48 507 483 623

Lzalewski@fintime.com.pl

ŁUKASZ ZALEWSKI

KONTAKT