Blog

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

09 września 2019

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Biorąc kredyt hipoteczny spotkać się można z kilkoma rodzajami ubezpieczeń. Część z nich jest obligatoryjna, część dobrowolna. Wśród obligatoryjnych do czynienia mamy na pewno z ubezpieczeniem pomostowym, ubezpieczeniem niskiego wkładu oraz z ubezpieczeniem nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe to ubezpieczenie obowiązujące do momentu wpisania banku do hipoteki. Ubezpieczeniem objęty jest przede wszystkim brak spłaty kredytu w okresie przejściowym, ale także brak możliwości ustanowienia hipoteki w przypadku wad prawnych nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty. Nie stanowi ono zwykle istotnego kosztu kredytu, a zatem nie powinno być brane pod uwagę przy wyborze oferty, gdyż okres obowiązywania ubezpieczenia pomostowego nie przekracza obecnie zwykle 3 miesięcy (jest zależny od konkretnego sądu). Wyjątkiem może być ewentualnie przypadek zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, gdy o kredyt staramy się na etapie tzw. „dziury w ziemi” a oddanie do użytkowania to dość daleka przyszłość. W związku z tym, że bank nie może zostać wpisany do hipoteki do momentu przeniesienia własności na nabywcę, okres ten może wynosić nawet kilka lat.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego dotyczy kredytobiorców, którzy nie posiadają wkładu własnego na poziomie co najmniej 20% wartości inwestycji. W poszczególnych bankach funkcjonuje różna forma ubezpieczenia NWW. W części banków ubezpieczenie funkcjonuje w formie podwyższonej marży, w kolejnych bankach kredytobiorca nie ponosi kosztu ubezpieczenia, gdyż bank ubezpiecza kredyt we własnym zakresie.

Ubezpieczenie nieruchomości wymagane przez banki obejmuje podstawowe ryzyka jak: ogień, powódź, uderzenie pioruna, eksplozja, silny wiatr, trzęsienie i obsunięcie ziemi, napór śniegu i lodu, zalanie. W części banków wystarczające jest, aby suma ubezpieczenia opiewała na kwotę kredytu, w części na wartość odtworzeniową lub rynkową nieruchomości. Z punktu widzenia bezpieczeństwa kredytobiorcy-właściciela nieruchomości suma ubezpieczenia powinna opiewać na wartość odtworzeniową/rynkową, gdyż ubezpieczyciel w przypadku szkody na nieruchomości niedoubezpieczonej może wypłacić odszkodowanie proporcjonalne. Oprócz wymienionych wyżej ryzyk obejmujących tzw. ubezpieczenie murów warto pamiętać o ubezpieczeniu ryzyk dodatkowych zabezpieczających wyposażenie nieruchomości.

 

Wśród ubezpieczeń fakultatywnych wyróżnić możemy ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy.Ubezpieczenie na życie, nawet jeśli nie wymagane przez bank, to powinno być bardzo poważnie potraktowane przez kredytobiorcę. Nie należy traktować tego ubezpieczenia jako zbędnego kosztu kredytu, a jako zabezpieczenie dla bliskich na wypadek śmierci. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (w zależności od zakresu może być to śmierć i/lub trwała niezdolność do pracy) ubezpieczyciel przekazuje do banku kwotę objętą sumą ubezpieczenia. O ile ubezpieczenie to nie jest z punktu widzenia prawa ubezpieczeniem obowiązkowym, to w części banków może jednak stanowić wymóg formalny jako zabezpieczenie spłaty kredytu.

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy jest przez niektórych ubezpieczeniem bardzo przecenianym. Ze względu na liczne wyłączenia występujące w zakresach tych ubezpieczeń, skorzystanie z wypłaty w przypadku np. utraty pracy bywa zwykle co najmniej problematyczne. Z reguły należy traktować takie ubezpieczenie jako ukrytą prowizję bankową (ubezpieczenia te bywają nieodłącznym elementem promocyjnej oferty niektórych banków). Najlepszym zabezpieczeniem od ryzyka utraty pracy jest posiadanie oszczędności pozwalających na funkcjonowanie przez co najmniej kilka miesięcy, w ciągu których będziemy w stanie znaleźć nowe zatrudnienie.

 

O ile w przypadku ubezpieczenia pomostowego oraz ubezpieczenia niskiego wkładu nie mamy możliwości wyboru ubezpieczyciela (konieczne jest skorzystanie z ubezpieczenia oferowanego przez bank), to w przypadku pozostałych ubezpieczeń możemy wykupić ubezpieczenie na wolnym rynku dostarczając do banku cesję takiego ubezpieczenia. Może się jednak zdarzyć, że korzystając z ubezpieczenia oferowanego przez bank liczyć możemy na dodatkową obniżkę marży bądź prowizji za udzielenie kredytu. Należy wówczas policzyć sobie różnicę pomiędzy kosztem ubezpieczenia "bankowego" oraz indywidualnego i ewentualny zysk wynikający ze skorzystania z promocji. Bywają takie, które są "nie do odrzucenia" oraz takie, które wydrenują kieszeń kredytobiorcy nie dając realnego zysku.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

87-500 Rypin, ul. Wiejska 2

+48 507 483 623

Lzalewski@fintime.com.pl

ŁUKASZ ZALEWSKI

KONTAKT