Blog

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

29 grudnia 2022

Program "Bezpieczny kredyt" – wstępne założenia

W połowie grudnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło zamiar wdrożenia programu dopłat do kredytów hipotecznych. Na ten moment możemy opierać się na informacjach, które nie stanowią obowiązującej ustawy. Na etapie przygotowania ustawy oraz pracy nad nią w parlamencie mogą nastąpić duże zmiany.

 

Jaki jest cel programu?

Podstawowym założeniem tego programu jest obniżenie kosztów obsługi kredytów hipotecznych przez 10 pierwszych lat jego funkcjonowania. Oprocentowanie miałoby być ograniczone w tym okresie do poziomu 2%, przy czym bank otrzymywałby w formie rekompensaty z BGK różnicę pomiędzy odsetkami wynikającymi ze standardowej oferty a ofertą w ramach programu „Bezpieczny kredyt”. Jest to konstrukcja bardzo podobna do tej, która występowała przy programie „Rodzina na swoim” obowiązującym w latach 2007-2013. Wówczas jednak dopłata do odsetek występowała przez okres 8 lat, a wysokość dopłat zależała od kilku czynników, m.in. ilości dzieci w rodzinie.

Możemy wskazać 2 cele programu:

  1. Obniżenie kosztów obsługi kredytu w pierwszych latach funkcjonowania, gdy po pierwsze kredytobiorcy z reguły potrzebują najwięcej środków na tzw. urządzenie się, dokończenie inwestycji.
  2. Zapewnienie stałego niskiego oprocentowania, co zwiększa bezpieczeństwo spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego.

 

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Zgodnie z przekazanymi wstępnymi założeniami mają występować tylko 2 ograniczenia:

  1. Maksymalny wiek kredytobiorcy to 45 lat. Liczyć ma się data udzielenia kredytu.
  2. Kredytobiorca nie mógł być wcześniej właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej, ani też nie mogło mu przysługiwać spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Co istotne w przypadku małżeństw i związków partnerskich, aby skorzystać z programu wystarczy, że tylko jeden z małżonków będzie spełniał ten wymóg.

Uczestnictwo w programie „Bezpieczny kredyt” można będzie połączyć z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, aczkolwiek nie będzie w tym przypadku możliwe skorzystanie z dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia kolejnego dziecka.

 

Czy będą obowiązywały limity?

Na ten moment zapowiedziano, że nie przewiduje się limitów dotyczących cen nieruchomości, uzyskiwanych dochodów przez gospodarstwo domowe i innych. Nie wskazano również limitów dotyczących ilości udzielanych w ramach programu kredytów. Jedynym limitem ma być kwota udzielanego w ramach programu kredytu. Ma to być 500000zł dla singla oraz 600000zł dla małżeństwa lub osoby wychowującej co najmniej jedno dziecko.

 

Czy skorzystanie z programu będzie opłacalne?

Jeśli program wejdzie w życie w formie, która została zapowiedziana, to korzystać z niego będzie się opłacało każdemu. Aktualnie oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego jest na poziomie około 9%, stałe w zależności od banku około 8-9%. Przy kredycie w kwocie 600000zł zaciągniętym na okres 25 lat daje to w okresie pierwszych 10 lat różnicę w racie na poziomie ponad 2000zł!

Warto też spojrzeć na kwestię opłacalności pod kątem inwestowania w zakup nieruchomości swoich oszczędności. Obecnie lokaty bankowe mają oprocentowanie na poziomie ~8%. Oznacza to różnicę 6p.p. w oprocentowaniu kredytu i lokat, a to przekłada się na 500zł potencjalnego miesięcznego zysku z lokaty na każde 100000zł. Oczywiście lokaty bankowe z jednej strony są jednym z najbezpieczniejszych sposobów na lokowanie pieniędzy, z drugiej strony można znaleźć inwestycje, które będą jeszcze bardziej opłacalne. Należy więc przypuszczać, że o ile nie będzie to konieczne np. ze względu na zdolność kredytową lub też zmieszczenie się w limicie maksymalnej kwoty kredytu, kredytobiorcy będą minimalizować wysokość swojego wkładu własnego.

 

Łukasz Zalewski

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

87-500 Rypin, ul. Wiejska 2

+48 507 483 623

Lzalewski@fintime.com.pl

ŁUKASZ ZALEWSKI

KONTAKT