Blog

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

09 września 2019

Odsetki od kredytu hipotecznego

Obiegowa opinia głosi, że spłacając kredyt najpierw płacimy odsetki i dopiero, gdy je spłacimy, to zaczynamy spłacać sam kredyt. Można byłoby więc z tego wywnioskować, że odsetki bank oblicza nam już w dniu udzielenia kredytu i poniekąd dopisuje do naszego długu. Nic bardziej mylnego. Bank nalicza odsetki z dnia na dzień od aktualnego salda zadłużenia w oparciu o bieżącą stopę procentową i to, że początkowo rzeczywiście zdecydowanie większą część raty kapitałowo-odsetkowej stanowią właśnie odsetki wynika tylko i wyłącznie z tego, że naliczane są one od dość wysokiej kwoty kredytu. Wraz ze spłatą kapitału odsetki te maleją. Poniżej przykład dla kredytu w kwocie 200000zł z oprocentowaniem rocznym na poziomie 4% i okresem spłaty 25 lat:Rata kredytu w takim przypadku wynosić będzie 1055,67zł. Składa się ona za kapitału i odsetek, których proporcja w różnym okresie spłaty jest inna i tak:

- przy racie nr 1 spłacany kapitał wynosi 389,00zł, a odsetki 666,67zł,

- przy racie nr 180 spłacany kapitał wynosi 705,76zł, a odsetki 349,91zł,

- przy racie nr 300 spłacany kapitał wynosi 1052,16zł, a odsetki 3,51zł.

Powyższe liczby są oczywiście prawidłowe przy założeniu, że stopa procentowa się nie zmienia oraz kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem.

 

A czy warto kredyt nadpłacać? Oczywiście warto. Kiedy to robić? Im szybciej tym lepiej, ponieważ jeśli nadpłacamy kredyt to nie nadpłacamy odsetek, a kapitał, który pozostał nam do spłaty. Jeśli dokonamy nadpłaty, to bank będzie nam naliczał odsetki od niższej kwoty, co spowoduje obniżenie kosztu kredytu. Często pojawia się pytanie czy nadpłacać kredyt nawet jeśli bank pobiera za tą nadpłatę prowizję. Tutaj trzeba spojrzeć na 3 parametry:

- okres jaki pozostał do czasu zaprzestania pobierania przez bank prowizji (przy kredytach hipotecznych najczęściej okres 3 lat – zgodnie z nową ustawą o kredycie hipotecznym będzie to maksymalny okres),

- wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę/nadpłatę kredytu (najczęściej 2%),

- wysokość oprocentowania kredytu.

Opierając się na wcześniejszym przykładzie postaram się pokazać, kiedy warto oraz kiedy nie warto dokonywać nadpłaty:

1. Nadpłata ma być dokonana w 24 miesiącu obowiązywania umowy, a zatem bank prowizję 2% za nadpłatę kredytu pobierać będzie jeszcze przez 12 miesięcy. Chcąc nadpłacić 50000zł zapłacimy więc do banku 1000zł. Gdybyśmy natomiast wstrzymali się z nadpłatą kolejne 12 miesięcy zapłacilibyśmy od tej kwoty odsetki –50000zł*4%=2000zł. Odsetki wyniosłyby więc więcej niż prowizja, a zatem kredyt zdecydowanie powinniśmy nadpłacić.

2. W stosunku do punktu pierwszego zmieńmy moment chęci nadpłaty na 33 miesiąc. W tym przypadku pozostały na 3 miesiące okresu „prowizyjnego” i odsetki naliczone przez bank za ten okres wyniosą: 50000zł*4%/12*3=500zł (odsetki za dany okres obliczamy dzieląc oprocentowanie roczne przez liczbę dni/miesięcy w roku, a następnie mnożąc przez okres obowiązywania oprocentowania). Patrząc na te liczby od razu widać, że lepiej wstrzymać się z nadpłatą, a posiadane środki wpłacić na krótkoterminową lokatę, co przyniesie nam dodatkowe korzyści (nawet jeśli będzie to lokata z oprocentowaniem 1% w skali roku, to w ciągu 3 miesięcy otrzymamy 125zł dodatkowo).

 

W przypadku nadpłaty kredytu część banków daje nam możliwość wyboru zmniejszenia raty przy zachowaniu okresu kredytowania lub skrócenia okresu kredytowania przy zachowaniu raty na niezmienionym poziomie. Korzystniejsze jest oczywiście skrócenie okresu kredytowania, ponieważ im jest on krótszy tym szybciej spłacany jest kapitał kredytu. Opierając się ponownie na wcześniejszym przykładzie suma odsetek przy spłacie kredytu zgodnie z harmonogramem wyniesie 116702zł. Natomiast zakładając nadpłatę kredytu kwotą 50000zł po 36 miesiącach:

1. przy wyborze opcji ze skróceniem okresu kredytowania i pozostawieniu raty na niezmienionym poziomie (w tym przypadku okres kredytowania skrócimy o 99 miesięcy) suma odsetek wyniesie 63896zł,

2. przy pozostawieniu okresu kredytowania bez zmian i zmniejszeniu raty (do poziomu 770,58zł) suma odsetek wyniesie 91438zł.

 

Powyższe przykłady zostały przedstawione oczywiście w dużym uproszczeniu, a każda sytuacja jest inna i każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie, ponieważ oprócz suchych liczb ważne jest np. poczucie bezpieczeństwa wynikające z niższej raty. Nie należy też skupiać się na nadpłacaniu kredytu za wszelką cenę wydając na ten cel każdą posiadaną złotówkę. Zawsze posiadać powinniśmy bowiem środki rezerwowe pozwalające nam spłacać bieżące raty. W przypadku pojawienia się problemów w przyszłości bank nie będzie patrzył na to czy kredyt był nadpłacany czy też nie – będzie domagał się terminowego regulowania bieżących rat wynikających z aktualnego harmonogramu.

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

87-500 Rypin, ul. Wiejska 2

+48 507 483 623

Lzalewski@fintime.com.pl

ŁUKASZ ZALEWSKI

KONTAKT