Blog

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

16 września 2022

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym 

Z dniem 17.09.2022r. w życie wchodzą zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym. Zmiany są konsekwencją podpisanej 15.08.2022r. nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Dotyczą one zwrotu kredytobiorcy naliczonego ubezpieczenia pomostowego.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe? Terminem tym jest określana opłata naliczana kredytobiorcy, który zaciągnął zobowiązanie zabezpieczone hipoteką. Jest ona naliczana od momentu uruchomienia kredytu do czasu wpisania banku do hipoteki. W wielu przypadkach okres ten przekracza rok, a to wiąże się nawet z wielotysięcznymi kosztami dla kredytobiorcy. W przypadku kredytu hipotecznego w kwocie 400000zł przy stawce 1p.p. za ubezpieczenie pomostowe, miesięczny koszt tej opłaty to 333zł. W niektórych bankach koszt ten jest jeszcze wyższy.

Jakie konsekwencje niosą wprowadzone zmiany? W wyniku zmian naliczone ubezpieczenie pomostowe ma zostać zwrócone kredytobiorcy lub zaliczone na poczet innych należności, które kredytobiorca jest zobowiązany uregulować. O zwrot mogą wnioskować osoby, które:

- zawarły umowę kredytową po wejściu w życie nowelizacji,

- zawarły umowę przed wejściem w życie nowelizacji, ale wpis hipoteki do księgi wieczystej do dnia wejścia w życie nowelizacji nie został dokonany.

W przypadku pierwszej grupy kredytobiorców termin zwrotu będzie określany w umowie kredytu hipotecznego. Druga grupa kredytobiorców zwrot otrzymać powinna w ciągu 60 dni od dokonania wpisu.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

87-500 Rypin, ul. Wiejska 2

+48 507 483 623

Lzalewski@fintime.com.pl

ŁUKASZ ZALEWSKI

KONTAKT